Етапи (Фази) на проектиране на къщи, жилищни сгради и др. обекти за живеене

Етапите (Фазите) на проектиране на къщи, жилищни сгради и др. обекти за живеене са няколко, като цената на целия инвестиционен проект на сградите е индивидуална.

Етап (фаза) 1 – Идеен проект

Етап (фаза) 1 – Идеен проект е творчески (авторски, креативен) етап в проектирането на къщи и сгради, при който се вземат под внимание изискванията на клиента, както и най-добрите практики за ориентиране на помещения и сграда според слънцето (т.е. според посоката – юг, изток, запад и север) и така също се отделя внимание и на цялостния дизайн (ако има конкретни изисквания към него).

Когато дизайнът трябва да включва и дворно място, то тогава колеги ландшафтни архитекти също се включват в проекта, за да може всеки архитект да проектира частта, в която е най-добър.

Правят се нужните предпроектни проучвания и заснемания на терена, на базата на които да се определи разположение и разпределение.

Идейният проект включва чертеж, 3D визуализация и/или видео визуализация на проекта.

Етап (фаза) 2 – Технически проект

Етап (фаза) 2 – Технически проект е етап от проектирането на къщи и сгради, при който вече обсъдените варианти в идейния проект се свеждат до избор и проектиране на един конкретен вариант.

Изготвят се планове в мащаб, чертежи, детайли, количествени сметки и т.н.

Етап (фаза) 3 – Работен проект (чертежи и детайли) и строителство (изпълнение, реализация)

Етап (фаза) 3 – Работен проект (чертежи и детайли) и строителство (изпълнение, реализация) е етап от проектирането на къщи и сгради, който включва помощни чертежи, нужни за реализация на проекта.

Етапи/фази на проектиране на къщи и сгради – забележки

Няколко забележки за етапите (фазите) на проектиране на къщи и сгради:

  • Всеки един от етапите също се разделя на различни по-малки етапи, според конкретната работа по проекта.
  • Всеки проект е уникален и е нужно да му се отдели време и внимание. Има проекти, които са типови или “полу-готови” (готови), но почти винаги има специфики за различните имоти и парцели, които трябва да се вземат под внимание. Ако бъдат пропуснати – използването на готов архитектурен проект може да ви донесе големи финансови загуби и/или неприятно усещане за десетки години напред.